Gabinet Lekarski i Ośrodek Diagnostyczny
Dr n. med. Wojciech Krawczyk

22-100 Chełm, ul. Wirskiego 4
tel. 600 36 99 22, tel./fax. 82 563 09 42
Istnieje od 1985 roku

Gabinet Lekarski i Ośrodek Diagnostyczny Dr n. med. Wojciech Krawczyk realizuje projekt pn. Zwiększenie zdolności inwestycyjnej i innowacyjnej Gabinetu Lekarskiego i Ośrodka Diagnostycznego poprzez wyposażenie go w niezbędny do rozwoju działalności gospodarczej sprzęt medyczny.

Głównym celem projektu na poziomie Wnioskodawcy jest wzrost konkurencyjności gabinetu lekarskiego i ośrodka diagnostycznego na rynku regionalnym.

Projekt przyczyni się do realizacji głównego celu RPO WL na lata 2007-2013, tj.: "Podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych regionu". Wpisuje się w jeden z trzech celów szczegółowych RPO WL na lata 2007-2013, tj.: "Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez wsparcie rozwoju sektorów nowoczesnej gospodarki oraz przez stymulowanie innowacyjności".

Projekt Wnioskodawcy jest zgodny z celem działania 1.2: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw. Realizacja projektu dzięki wprowadzeniu innowacji produktowej wpłynie na poprawę konkurencyjności gabinetu lekarskiego wnioskodawcy.

Wynikiem realizacji projektu będzie wyposażenie gabinetu Wnioskodawcy w wysokiej jakości sprzęt medyczny, sprzęt komputerowy, moduł do specjalistycznego oprogramowania medycznego itd, co pozwoli na zwiększenie zdolności inwestycyjnej i innowacyjności gabinetu. Część usług będących w ofercie gabinetu zostanie ulepszona jak również wprowadzone zostaną nowe usługi.

Całkowity koszt projektu – 130 070,91 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 77 243,40 PLN

Pomocne linki i adresy:

  • www.rpo.lubelskie.pl
  • www.lawp.lubelskie.eu
  • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
  • Punkt Informacyjny w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, tel. (0 81) 44 16 750, bezpłatna infolinia 0 800 888 776
  • Punkt Informacyjny w filii Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska, tel. (0 83) 34 35 844
  • Punkt Informacyjny w filii Urzędu Marszałkowskiego w Zamościu, ul. Partyzantów 94, 22-400 Zamość, tel. (0 84) 63 80 267Twój pomysł, europejskie pieniądze