Gabinet Lekarski i Ośrodek Diagnostyczny
Dr n. med. Wojciech Krawczyk

22-100 Chełm, ul. Wirskiego 4
tel. 600 36 99 22, tel./fax. 82 563 09 42
Istnieje od 1985 roku

Gabinet Lekarski i Ośrodek Diagnostyczny dr n. med. Wojciecha Krawczyka powstał w 1985r., początkowo jako mały gabinet lekarski, wyposażony jedynie w aparat EKG.

W kolejnych kilku latach ośrodek został wyposażony w aparat holterowski EKG, dwa endofiberoskopy, rektoskop, aparat holterowski ciśnienia tętniczego, spirometr, aparat USG, ECHO serca (2B, M-mode, doppler) i w kolejnych latach następne endofiberoskopy nowej generacji, a w 2011 r. zestaw videoendoskopwy OLYMPUS. Zakupiono także nowy system holterowski EKG, nowy system holterowski ciśnienia tętniczego, nowoczesny aparat USG i ECHO (Kolor Doppler) i szereg dodatkowych urządzeń (nowy defibrylator, pulsoksymetr, zestaw reanimacyjny itd)

W 2005r. Gabinet Lekarski i Ośrodek Diagnostyczny poddano pierwszej gruntownej modernizacji i remontowi (przestronna poczekalnia z recepcją, wymiana mebli, adaptacja sanitariatów do obsługi pacjentów do badania dolnego odcinka przewodu pokarmowego, nowa pracownia echokardiografii, USG i badań holterowskich, komputeryzacja, nagłośnienie, napoje dla pacjentów, monitoring, usprawnienie rejestracji i informacji itd.)

W 2009 roku gabinet i ośrodek został przeniesiony do nowego, znacznie większego lokalu przy ulicy Wirskiego 4. Dokonano też szeregu prac modernizacyjnych (adaptacja do obsługi osób niepełnosprawnych, zakupy nowego sprzętu, pełne dostosowanie do obowiązujących norm Unii Europejskiej). W 2011r. Gabinet i Ośrodek otrzymał dotacje Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.2, na współfinansowanie kolejnych zakupów sprzętu i działań modernizacyjnych (zakup nowego zestawu video-endoskopii, nowego aparatu USG, nowego holtera ciśnienia tętniczego, defibrylatora, zestawu reanimacyjnego, oprogramowania medycznego itd.


Twórcą i właścicielem ośrodka jest dr n. med. Wojciech KrawczykDr Krawczyk urodził się w 1955r. w Łodzi. Studia lekarskie ukończył w 1979r. w Akademii Medycznej w Lublinie (dyplom z wyróżnieniem). Od tej daty pracował w Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Wojewódzkiego w Chełmie. W kolejnych latach zdobywał poszczególne etapy specjalizacji z chorób wewnętrznych (II stopień w 1987r.). W 1991r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych za pracę z zakresu nefrologii i hematologii. W czasie istnienia województwa chełmskiego był konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chorób wewnętrznych. Pod jego kierownictwem ponad 65 lekarzy uzyskało stopień specjalisty chorób wewnętrznych. Jest autorem lub współautorem ponad 85 prac naukowych z dziedziny nefrologii, kardiologii, diabetologii, hematologii i gastroenterologii, publikowanych w wielu polskich i międzynarodowych czasopismach i konferencjach.

Od 2021r. w ramach ośrodka rozpoczęli działalność medyczną:

  • dr n.med.Magdalena Michalak – specjalita położnictawa i ginekolgii,

  • dr n. med. Tomasz Palacz – specjalista położnictwa i ginekologii,

  • lek. med. Justyna Janowska - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Rozpoczęto zatem działalność medyczną w zakresie porad, diagnostyki ginekologicznej i zabiegów z zakresu ginekologii i położnictwa (lista dostępnych usług dalej). Poszerzono również znacznie specjalityczną diagnostykąę USG